Image

2L Ejendomme

Koncernens aktiviteter inden for investeringer i ejendomme består af en portefølje af erhvervsejendomme beliggende primært i Storkøbenhavn, hvor koncernen varetager drift og udvikling af ejendommene. 

2L har gennem en årrække udviklet en række ejendomme indenfor såvel bolig som erhverv. En del af disse ejendomme har vi valgt at beholde i vores egen portefølje, som yderligere er suppleret med tilkøbte ejendomme. Alle ejendomme har gode beliggenheder og gode solide lejere.

Udvalgte ejendomme

Jerbanegade

Helsingør

Jernbanegade

Kontor, detail

2L har erhvervet det gamle, fredede posthus ved Helsingør station.

Bygningen er udlejet til undervisningsformål, kontor og dagligvarer

Beliggenhed: Helsingør

Kedelsmedien

Holmen, København K

Kedelsmedien

Kontor og showroom

Kedelsmedien på Holmen inspirerer til nye visioner og spændende projekter. Her er autentiske rammer og et udsyn, der rækker længere end til bygningens fire vægge og kajkanten uden for vinduerne.

Ejendommen er fuldt udlejet til PVH.

Beliggenhed: Holmen, København

Byggeår: 1887

Totalreoveret af 2L: 2008-2009

Frihavns Tårnet

Nordhavn

Frihavns Tårnet

Bolig og detail

2L Holding A/S har sammen med Boll+ investeret i omdannelsen af en tidligere kornsilo i Københavns havn, området blev tidligere kaldet Frihavnen. Bygningen kaldes Frihavns Tårnet og var bygges til kornsilo og dermed en markant bygning blandt områdets lagerbygninger. Det nye Frihavnstårn er mere end 50 meter højt med 12 etager som alle har altaner og der er 78 spektakulære lejligheder. Alle lejligheder færdiggøres i 1. kvartal af 2017 og de er alle solgte.

Menu

2L Holding A/S

Store Regnegade 17, 1. th,
1110 København K

2L@2L.dk