Partnerskab
siden 1990

Lars-Erik Houmann Christensen og Lau Kristensen kender hinanden fra studietiden, hvor de studerede på New York Universitys MBA-program. De indledte herefter i 1990 et professionelt samarbejde, da de købte Christianshavn Video og på få år forvandlede en lille virksomhed med seks butikker til en stor landsdækkende detailkæde med 35 butikker.

Den udvikling medførte en omstrukturering af hele branchen, og da amerikanske Blockbuster i 1996 ønskede at etablere sig i Danmark, var et opkøb af Christianshavn Video den eneste realistiske måde at gøre dette på. Det blev startskuddet til nye aktiviteter for de to forretningspartnere.

I januar 1998 købte Lars-Erik Houmann Christensen og Lau Kristensen en virksomhed i Nakskov, som blev døbt DSS, Danish Separation Systems A/S. Den lukningstruede virksomhed, som oprindeligt var grundlagt af De Danske Sukkerfabriker, var på daværende tidspunkt ejet af Dow Chemical.

DSS var en højteknologisk virksomhed, som arbejdede med udvikling, produktion og salg af membraner og membranfiltreringselementer samt kundespecifikke turn-key filtreringsanlæg til især biotek- og farmaindustrien.

DSS kom hurtigt ind i en god udvikling og i 2000 etableredes DSS Silkeborg A/S, som fra starten målrettet har beskæftiget sig med membranfiltrering til mejerisektoren.

I 2002 blev Danish Separation Systems A/S solgt til svenske Alfa Laval, hvor virksomheden nu indgår som en hjørnesten i denne virksomheds bestræbelser på at trænge ind på markedet for membranfiltrering.

DSS Silkeborg A/S indgik ikke i den transaktion, og 2L valgte sammen med virksomhedens ledelse at beholde og udvikle virksomheden yderligere.

Siden da har DSS Silkeborg A/S således gennemgået en markant udvikling og opnået en status som en dominerende globale leverandør af membranfiltreringsløsninger til mejeriindustrien.
DSS Silkeborg A/S blev afhændet i efteråret 2013, hvor svenske Tetra Pak valgte at erhverve virksomheden og lade denne indgå som det centrale element i koncernens forretningsenhed indenfor levering af membranfiltreringsløsninger til mejeriindustrien.

Siden 1998 har 2L drevet ejendomsudvikling og investeret i velbeliggende ejendomme. I den del af forretningen er Holger Brogaard, tidligere koncerndirektør i NCC, indtrådt som partner i 2004.
Moderselskabet i 2L koncernen hedder 2L Holding A/S, og udover de virksomheder og de forretningsinteresser, der er omtalt i det foregående og her på hjemmesiden, har 2L stillet venturekapital og knowhow til rådighed for en række andre projekter og virksomheder gennem årene.

En hjørnesten er viljen til at skabe udvikling og vækst gennem et synligt og reelt engagement i de virksomheder, der investeres i. Målet er ikke alene at eje en god del af virksomhederne, men også at bruge erfaring og knowhow til at skubbe dem videre i en god retning.