Image

Om 2L

2L Holding er moderselskabet for alle koncernens aktiviteter inden for aktivt ejerskab og udvikling af virksomheder og ejendomme. Koncernens primære forretningsområder er investering i og udvikling af virksomheder og ejendomme. Derudover foretages der passive investeringer i børsnoterede værdipapirer, investeringsforeninger samt alternative investeringsfonde inden for bl.a. infrastruktur.     

Historien om 2L tager sin begyndelse i 1990, hvor de to stiftere, Lau Kristensen og Lars-Erik Houmann Christensen, som kender hinanden fra studier på New York University, begynder et samarbejde, som skal vise sig at række langt ud i fremtiden.

De køber i 1990 Christianshavn Video med 6 butikker i København og med en ambition om at udvikle en landsdækkende kæde af videoudlejningsbutikker af høj kvalitet. Det sker over de følgende 6 år, og i 1996 sælges 35 butikker amerikanske Blockbuster, hvilket skaber det finansielle fundament for det fremtidige samarbejde.

Siden 1996 har 2L således investeret i en lang række virksomheder, hvoraf nogen er afhændet og andre stadig en del af en portefølje, som er i konstant udvikling.

Et eksempel på en 2L-investering er købet af industrivirksomheden DSS A/S (Danish Separation Systems) i 1998. Virksomheden var ejet af Dow Chemical og lukningstruet og blev i 11. time erhvervet af 2L i samarbejde med ledende medarbejdere i virksomheden. DSS A/S blev en en dominerende spiller inden for sine forretningsområder og frasælges efterfølgende i to selvstændige enheder til forskellige internationale industrielle købere.      

Siden har 2L bygget videre på disse erfaringer inden for aktivt ejerskab af virksomheder samt udvidet sin forretning til også at dække ejendomsinvestering og ejendomsudvikling. 

2L er skabt med udgangspunkt i et stærkt værdisæt centreret omkring ordentlighed, handlekraft og godt købmandskab. Den grundlæggende holdning er at gøre tingene ordentligt og følge dem til dørs - og behandle mennesker og gode ideer med den respekt, de fortjener. Vi kombinerer de store tanker med en god portion snusfornuft – samt en ukuelig vilje til at få ting til at lykkes og finde nye veje, når det er nødvendigt.

Case studies

Menu

2L Holding A/S

Store Regnegade 17, 1. th,
1110 København K

2L@2L.dk